Menu
Your Cart

فروشگاه سرویس خواب نوزاد نوجوان در اهواز

10 نکته مهم برای برنامه ریزی یک اتاق خواب برای دوقلوها

وقتی انتظار تولد یک دوقلو را می کشید، آماده کردن اتاق نوزاد  درمقایسه با اتاق خواب کودک وضعیتی کاملا متفاوت است. نگهداری از یک دوقلو دریک اتاق ابتدا جسارت می‌خواهد ولی با اندکی توصیه و تفکرخلاقانه می توان براحتی فضایی زیبا و عملی برای آنها فراهم کرد.

گیج شده اید؟ ما ازشما حمایت می‌کنیم. ترس به خود راه ندهید و برنامه ریزی خود را با 10 نکته مفید برای طراحی اتاق خواب یک دوقلو را آغازکنید.

فهرست مطالب

زود آغاز کنید

از وسایل مشترک استفاده نکنید.

تختخواب درست را انتخاب کنید.

جابجایی دقیق تخت خواب را درنظربگیرید

وسایل را ساده انتخاب کنید

نگاهی فردی به آن داشته باشید

صندلی اضافه در اتاق قراردهید

فضای نگهداری از بچه‌ها را افزایش دهید

ایمنی را مقدم بدارید

 وسیله تولید صدای آرامش بخش نوزاد خریداری کنید


زود آغاز کنید

وقتی دوقلو باردار هستید،نمی‌توانید 40 هفته صبرکنید. دوقلوها چه بسا زود به دنیا بیایند و نوزادان شما به محض اینکه متولد شوند، نگهداری از آنها آخرین موضوعی است که به ذهن شما می‌رسد.

 توجه به راحتی موضوع دیگری است. نمی‌خواهید مدتی طولانی منتظر بمانید تا انجام اصلی ترین کارهای سخت برای شما غیرممکن جلوه کند! برنامه ریزی خود را هرچه زودتر انجام دهید، بنابراین درسه ماه دوم بارداری خود پیش ازموعد برای رویارویی موفق آماده اقدام خواهید بود.

از وسایل مشترک استفاده نکنید.

درحالی که دوقلوها در راهند، شاید وسوسه شوید ازهرچیزی دوتا بخرید. اما چنانچه ازعهده وسواس ناسالم خودبرای تنظیم افکارخود برنمی آیید، استفاده مشترک ازوسایل راه درستی نیست.

شما دوبچه دارید و فقط دودست برای انجام کاردارید. نمی خواهید پوشک چند بچه را همزمان عوض کنید و نگاهداری پوشاک آنها درکشوهای مختلف اتلاف وقت وانرژی است. درعوض، ازیک کشوی جداگانه ومیزجدا برای عوض کردن بچه استفاده کنید وازجداکننده ها درداخل کشو برای نظم وسایل درداخل آن استفاده کنید.

تخت خواب درست را انتخاب کنید.

تخت خواب کودک موردی است که لازم است جدا باشد. (درحالی که استفاده مشترک از یک تختخواب برای نوزادان مناسب است اما آنهارا از هم جدا کنید. این در زمانی است که نوزادان درکنار هم می لولند وغلت می‌زنند.

به منظور حفظ تناسب بهتر، از تخت خواب های بزرگترتاشو استفاده نکنید و تختخوابی را انتخاب کنید که یکپارچه باشند. به دنبال تختخوابی باشید که جای پای آن کوچک و کوتاه وحتی لبه های آن هم کوچک باشد. این به شما امکان جابجایی بیشتر را می‌دهد و اگر بخواهید آنرا جمع کرده ودر وسط اطاق جای دهید طبیعی ترخواهد بود.

جابجایی دقیق تخت خواب را درنظربگیرید

درباره جابجایی نیازاست خیلی ریزبین باشید گویی جایابی برای دو تخت خواب جدا کار دشواری نبوده است.

هیچگاه تخت خواب را مستقیما مقابل پنجره قرارندهید. کودک شما به سادگی تحت تاثیرگرمای بیش ازحدآفتاب قرارمی گیرد یا ازآن بدتر، در زمان تلاش برای بالارفتن از تخت به بیرون از پنجره سقوط می‌کند. گفته می‌شود کودک نوپای شما خود را با طناب پرده کرکره یا با آویزان شدن ازپرده های سنگین پنجره خفه می‌کنند، پس مطمئن باشید که این اقلام را از دسترس او دورنگهدارید.

دوقلوها که بزرگتر می‌شوند بازی با یکدیگر برای آنها اغواکننده‌تر از خواب می‌شود. آنها حتی شاید از تخت خواب های یکدیگر بالا روند!

با حفظ دکوری ساده دراتاق، فضای اتاق به نظر تمیز و مرتب خواهد بود.

ازجعبه رنگ های پررنگ و طرح های شلوغ پرهیزکنید وبه دنبال مبلمان ساده و یکپارچه باشید. اسباب بازی ها زیاد نباید باشند ودر وسایل جانبی افراط نکنید. فراموش نکنید یک فضای ساده می تواند فضایی زیبایی ایجاد کند.

وسایل را ساده انتخاب کنید

وقتی موضوع تزیین اطاق دوقلوها پیش میاید، بهترین رویکرد کمیت گرایی است. با وجود دو کودک دریک اتاق، کارهای زیادی انجام می‌شود.

نگاهی فردی به آن داشته باشیم

دوقلوهای شما شاید شبیه یکدیگرباشند اما این به آن معنا نیست که نمی توانند شخصیت و رفتار خود را نداشته باشند!

در حالی که بخواهید نگاهی منسجم داشته باشید، نیازی نیست همه چیزجور باشد. اقلام گرانبها وب زرگ، تخت خواب های مشابه می بایست شبیه هم باشند ولی اگرمایلید می توانید ازلوازم و اقلام مختلف استفاده کنید وبرای هرکودک فضایی شخصی فراهم آورید.

اگردوقلوهای غیرهمسان دارید سعی کنید دیوارهای اتاق کودک را با سایه بی رنگ و با رنگهای ترکیبی برای هریک ازآنها نقاشی کنید. به هنگام خرید لوازم، به دنبال اقلامی باشید که دست کم یک عنصرکلیدی مثل رنگ یا شکل مشترک باشد. مادامی‌که حس تقارن را حفظ کنید، اطمینان داشته باشید فضایی زیبا وهماهنگ دارید.

صندلی اضافه در اتاق قراردهید

اگردر خانه اتاق اضافه دارید، صندلی اضافه درآنجا قراردهید. با توجه به اینکه این دو کودک نوپا نیازمند توجه هستند، ازکمک هرکسی خوشحال خواهند شد! اضافه کردن یک صندلی راحتی  کوچک  برای دوستان وی لازم خواهد شد.

فضای نگهداری از بچه‌ها را افزایش دهید

کودکان دو قلو برابری وسایل را ترجیح می‌دهند تا اینکه یکی وسایل بیشتری داشته باشد. اگرقراراست در راس آن باشید، لازم است خلاقیت به خرج دهید.

به فضای بیشتردرکمد بچه نیازدارید؟ با نصب یک ریل دیگر ظرفیت کمد را دوبرابر کنید. کشو ی کمد جاندارد؟ یک ردیف گیره اضافه کنید واز کیسه های ذخیره از جنس کرباس زیبا استفاده کنید وهمه چیزازجمله پتوها و لباسهای بهم ریخته را نگهدارید! به علاوه، سبد هایی برای هر تخت خواب هم نیازدارید که در زیر هر تخت قرار دهید وبه فکر دیگر فضاهایی چون مبل های کنار تختی باشیدکه فضای نگهداری پنهانی دارند.

ایمنی را مقدم بدارید

وقتی موضوع جست وخیزکودک نوپا پیش میاید، فرزنددوقلو داشتن به معنای مشکل مضاعف است. دوقلوها با همراهی یک شریک جرم حاضرآماده کارهای احمقانه تری انجام میدهند و درفضای خطرپذیر متوسط فراهم شده برای یک کودک نوپا کارهای خطرناکتری انجام میدهند وبنابراین ایمنی کودک را امری الزامی ومطلق میسازند.

برای حفظ ایمنی دوقلوی جسورخود، ازحوادث معمول پرستاری ونحوه ی بازداری آنها آگاه باشید و برای ایمنی پرستاری کودک خود حتی الامکان وقت صرف کنید.

 وسیله تولید صدای آرامش بخش نوزاد خریداری کنید

هم اتاقی داشتن می تواند دشوارباشد! دقیقه ای را به خواب می‌روید و خواب خوش غذا را می‌بینید و بعد می بینید که هم اتاقی شما میزبان بزم نیمه شب است و کل خانواده را نیز به بالین خود آورده است.

می خواهید ازاین مزاحمت میهمانی های بی برنامه خلاص شوید؟ دستگاه تولید صدای آرامش بخش کودک راه حلی کامل است

صدای آرام این وسیله تولید صدای آرامش بخش کودک محیطی شبیه رحم مادر ایجاد میکند که کودکان ناآرام را آرام کرده وبه آنها کمک می‌کند سریعتر به خواب روند وطولانی‌تر بخوابند. به علاوه، این وسیله کاری جالب برای حذف تداخل صدا های بالقوه چون هم اتاقی های پروسروصدا ومیهمانان آخرشب انجام می‌دهد.

برای حصول بهترین نتیجه، دودستگاه تولیدکننده صدای آرامش بخش کودک را خریداری کنید وهرکدام را کنارهرتخت قراردهید و "حباب صدای" آرامش بخش اطراف هرکودک ایجاد کنید. صدای آنرا کم کنید اما حتی الامکان آنرا نزدیک تختخواب قراردهید. سروصدای خارج ازحباب به راحتی ازبین میرود.

ادامه مطلب

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.